SUNDUĞUMUZ

HİZMETLER

İthalat İşlemleri

İthal edilecek eşya hakkında bir dizi ön bilginin hazırlanmasıyla başlayan ithalat işlemleri süreci, kota, gözetim, işlemle ile ilgili standartlar, kısıtlamalar ve izinlerin araştırılmasıyla sürmektedir.
Ardından G.T.İ.P. tesbitinin yapılması, ordino, banka, onay belgelerinin ayrıştırılmasıyla olgunlaşmaktadır. Sonrasında uygun olan rejimin uygulanması, gümrük onayıyla birlikte eşyanın kontrolü sağlanarak gerekli teminat ve vergilerinin yatırılması ve müşteriye teslimiyle birlikte başarıyla sonlandırılmaktadır.

İhracat İşlemleri

İhracat işlemleri, ithalat işlemlerine benzer süreçlerden oluşmasına karşın, ihracat yapan firmanın ait olduğu sektördeki ihracat birliklerine üyeliğin gerçekleştirilmesi, dış ticarete yönelik olan ATR, EUR.1, Menşe Şehadetnamesi gibi belgelerin düzenlenmesi, ülke konsolosluklarında yapılan işlemlerle ithalat sürecinden farklılaşmaktadır.
Sürece ilişkin beyannameler ve yurt dışı vesaikler özel kuryelerimiz aracılığıyla ilgili yerlere teslim edilmektedir. İhracat işlemleri son evrağın kapatıldığı ve alındığı ana kadar özenle izlenmektedir.

Gümrükleme sürecinin her aşamasında ayrıntı, her aşamasında özveri ve dikkat, her aşamasında uzman ekibimizin emeği bulunmaktadır.

Projeler

İthalat ve İhracat işlemleri için gereken yatırım teşvik belgeleri, dahilde işleme rejimleri ve mevzuatları araştırarak projelendiririz.

G.T.İ.P

Konusunda yetkin personelimiz ile herhangi bir yaptırımla karşılaşmamak için dikkatle çalışırız.

Belgeler

Elektronik imza ile TSE, CE, Tareks, Tarım Uygunluk, İşgüm Kontrol, vb.. gibi izin belgelerini alırız.

Teminat Mektubu

Koşulu muafiyete tabi olan eşyaya yönelik oluşabilecek gümrük vergi sorumluluklarını çözümleriz.

Dış Ticaret

Dış ticarete yönelik yasal düzenlemeleri ve sözleşmeleri inceleyerek, olası sorunları kurallarına uygun olarak çözümleriz.

E-Arşiv

Gümrük işlemlerinizin tamamlanmış tüm belgelerini dijital ortamda arşivliyoruz.